Ważna informacja dla transportujących odpady

Od dnia 24 lipca 2018 r. podmioty nie posiadające numeru rejestrowego w BDO nie będą mogły dostarczać odpadów do ZZO Marszów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.